CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SALESPOINT

Sales Point

Vì sao bạn chọn?

Tư vấn triển khai số hoá doanh nghiệp Sale Point được doanh nghiệp tin dùng nhất hiện nay,với hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng.

10

Năm kinh nghiệm
Trong lĩnh vực CNTT

20

Quốc Gia
Có sự hiện diện của Sale Point

70.000+

Đơn vị hành chính
Tin dùng sản phẩm

250.000+

Doanh Nghiệp
Tin dùng Sales Point

3.500.000+

HỘ CÁ THỂ VÀ CÁ NHÂN
Trong lĩnh vực CNTT

Khách hàng Cơ quan Nhà nước

Công cụ hỗ trợ đắc lực đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản lý Nhà nước, giúp tiết kiệm ngân sách, công sức thực hiện đồng thời xây dựng Cơ sở dữ liệu Tài chính, Giáo dục, Hộ tịch, Tài sản, Cán bộ toàn Tỉnh/TP, góp phần chuyển đổi số Quốc gia.

Khách hàng Cơ quan Nhà nước

Khách hàng doanh nghiệp

Công cụ hỗ trợ đắc lực đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản lý Nhà nước, giúp tiết kiệm ngân sách, công sức thực hiện đồng thời xây dựng Cơ sở dữ liệu Tài chính, Giáo dục, Hộ tịch, Tài sản, Cán bộ toàn Tỉnh/TP, góp phần chuyển đổi số Quốc gia.

Khách hàng doanh nghiệp

Hộ kinh doanh và cá nhân

Công cụ hỗ trợ đắc lực đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản lý Nhà nước, giúp tiết kiệm ngân sách, công sức thực hiện đồng thời xây dựng Cơ sở dữ liệu Tài chính, Giáo dục, Hộ tịch, Tài sản, Cán bộ toàn Tỉnh/TP, góp phần chuyển đổi số Quốc gia.

Hộ kinh doanh và cá nhân
Sales Point

Tin tức sự kiện

Sales Point

Ý kiến của khách hàng