Giải pháp Quản lý

 Khách hàng Bán lẻ tiên tiến

Chi phí thấp – Triển khai nhanh – Vận hành đơn giản

CÁC GÓI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

KHÁM PHÁ 30 NGÀY

KHÔNG TÍNH PHÍ

 • Đầy đủ tính năng
 • Hai tài khoản đăng nhập
 • Tối đa 6,000 EMAIL marketing/tháng

TRẢI NGHIỆM 03 THÁNG

553,000 / tháng

 • Đầy đủ tính năng
 • Không giới hạn tài khoản đăng nhập
 • Tối đa 6,000 EMAIL marketing/tháng

CHUYÊN DÙNG 06 THÁNG

450,000 / tháng

 • Đầy đủ tính năng
 • Không giới hạn tài khoản đăng nhập
 • Tối đa 9,000 EMAIL marketing/tháng

SIÊU TIẾT KIỆM 12 THÁNG

350,000 / tháng

 • Đầy đủ tính năng
 • Không giới hạn tài khoản đăng nhập
 • Tối đa 15,000 EMAIL marketing/tháng

Lưu ý

– Gói dùng thử không được gia hạn hoặc bảo lưu dữ liệu.

– Gói tính phí được bảo lưu dữ liệu, thời gian sử dụng cùng các quyền được bảo trợ khác được nêu rõ trong Điều Khoản Hợp đồng trực tuyến và văn bản.

X support